Νέα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.inxa.gr/images/stories/ypekp.jpg
There was a problem loading image http://www.inxa.gr/images/stories/ypekp.jpg
There was a problem loading image http://www.inxa.gr/images/stories/log_1.gif
There was a problem loading image http://www.inxa.gr/images/stories/log_1.gif

Τεχνικός ασφαλείας

Σύμφωνα με την Νομοθεσία ( Π.Δ. 17/1996 ) ο εργοδότης από την στιγμή που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο υποχρεούται στην πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

Πιο αναλυτικά τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας συνοψίζονται ως εξής :

1)    Nα προτείνει την σωστή σήμανση του χώρου εργασίας

2)    Να επιβλέπει την καλή λειτουργία των μηχανημάτων της επιχείρησης
3)    Να εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας
4)    Να εκπονεί σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί , πυρκαγιές κ.λ.π.
5)    Να καταγράφει τυχόν εργατικά ατυχήματα
6)    Να προτείνει τον σωστό τρόπο εκτέλεσης παραγωγικών διαδικασιών
7)    Να επιβλέπει τον χώρο εργασίας και να προτείνει βελτιώσεις αυτού

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε πάνω στην εικόνα για να μεταβείτε στη σελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

ypekp

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) είναι υποχρεωτική με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 19/96) περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Είναι υποχρέωση του εργοδότη εκτός από την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας να μεριμνήσει και για τη σύνταξη γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για την επιχείρησή του. Στόχοι της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι:

1)     Ο εντοπισμός των κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων
2)     Ο εντοπισμός των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων
3)     Η εξεύρεση τρόπων και μεθόδων που θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των εργαζομένων

Συνοπτικά η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου έχει σαν σκοπό να εντοπίσει και να εξαλείψει τους κινδύνους που υπάρχουν σε ένα χώρο εργασίας και γενικά να κάνει πιο εύκολη και ασφαλή την εργασία των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε πάνω στην εικόνα για να μεταβείτε στη σελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

log_1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Επιστολή που λάβαμε   από το επιμελητήριο  Ξάνθης   και  μας  ανακοινώνει  τα  παρακάτω.

Όσοι  συνάδελφοι είναι μέλη του ΕΒΕ ΞΑΝΘΗΣ και  επιθυμούν να λάβουν  την βεβαίωση  κατάρτισης τεχνικού ασφάλειας   ας  επικοινωνήσουν  με  την γραμματεία του σωματείου μας στο τηλ 25410-75390  η 25410-72716  για  περεταίρω διευκρινήσεις   η για  οποιαδήποτε  βοήθεια   χρειαστούν για το συγκεκριμένο θέμα.    

Στα πλαίσια παλαιότερης  ενημέρωσής μας σας υπενθυμίζουμε ότι από 1 Μαρτίου 2013 οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα πρόσληψης, απόλυσης, οικειοθελούς αποχώρησης και του πίνακα προσωπικού. Αυτό έχει ως συνέπεια την υποχρεωτική αναγραφή στοιχείων Τεχνικού Ασφαλείας τα οποία θα προκύπτουν από την αντίστοιχη βεβαίωση κατάρτισης, ανάλογα με το είδος και την φύση της δραστηριότητας.

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν:

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους – μέλη του Επιμελητηρίου Ξάνθης να επικοινωνήσουν με τις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου (κα. Τσελεπίδου Σοφία, τηλ.: 2541022533-εσωτ. 5), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 προκειμένου να ενημερωθούν και να παραλάβουν τις Δηλώσεις Συμμετοχής σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιηθούν. 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΑΜΙΔΟΥ