Πρόσκληση στις εκλογές του σωματείου μας

ΚΥΡΙΑΚΗ, 24/5/2015

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου να προσέλθουν στην αίθουσα της ομοσπονδίας (ΟΕΒΕ) την Κυριακή 24/5 από τις 9.00 έως τις 14.00 για να ψηφίσουν. Η προσεύλευση των μελών είναι υποχρεωτική.