5μηνη, 100% επιδοτούμενη απασχόληση «πρακτική άσκηση» νέων έως 29 ετών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ)

                   Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Σωματείο σας εύχεται υγεία, καλές δουλειές και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και σας ενημερώνει  για το Νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου .....Εργασίας .

Συνάδελφοι πρέπει να  δούμε  το πρόγραμμα  αυτό  και  από μια  άλλη πλευρά , της  κοινωνικής  βοήθειας  προς  τους νέους  της πατρίδας  μας  που ίσως  να είναι και τα παιδιά  των φίλων  μας ,των συγγενών μας,  η της απέναντι πόρτας  ,  γενικά  είναι μια  προσφορά  προς  όλους  τους συμπολίτες μας χωρίς  να  επιβαρυνόμαστε  με τίποτε  απολύτως  σαν επιχειρήσεις,    μόνο οφέλη  υπάρχουν από αυτό το πρόγραμμα  

 Σαν σωματείο  σας συνιστάμαι  να ενταθείτε  σε  αυτό  χωρίς  καμία  επιφύλαξη , δείτε το ως  μια  κοινωνική  προσφορά  προς  τους  νέους  μας,   θεωρητικά  θα μπορούσε  να  ήταν και τα παιδιά  μας άνεργα   σε αυτήν περίοδο και να ειχαν  ανάγκη για δουλειά . Πέρα από τα οφέλη της εντελώς δωρεάν εργασίας  προς  τις επιχείρησης μας   δίνουμε  δουλειά  στους άνεργους  νέους  μας   ελαφρύνοντας έμμεσα  οικονομικά  και τις  οικογένειες  τους  που ίσως  να  είναι αυριανοί  πελάτες  μας          

 Νέο Πρόγραμμα του Υπουργείου .....Εργασίας που περιλαμβάνει:

 

·         Κατάρτιση και 5μηνη απασχόληση (με την μορφή πρακτικής άσκησης)ανέργων έως 29 ετών με συνολικό οικονομικό όφελος για τους ανέργους €2.400 έως €2.700.

·         100% επιδοτούμενη απασχόληση για 5 μήνες στις επιχειρήσεις του Κλάδου μας...........

. των παραπάνω ανέργων έως 29 ετών

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

1ο Βήμα(αφορά την επιχείρησή σας): Εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησής σας (μέχρι 20/05/2013) προσκομίζοντας συμπληρωμένη την συνημμένη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» στον Πρόεδρο του Σωματείου ιδιοχείρως (τηλ.: 25410 70760).

2ο Βήμα(αφορά τον άνεργο): Εκδήλωση ενδιαφέροντος ανέργων έως 29 ετών (μέχρι 14/05/2013)

3ο Βήμα(αφορά τον άνεργο): Επιλογή των ανέργων από τον ΟΑΕΔ βάσει τυπικών κριτηρίων (βλ. αναλυτικά το ενημερωτικό)

4ο Βήμα(αφορά τον άνεργο): Κατάρτιση των επιλεγέντων από τον ΟΑΕΔ ανέργων για 80 ώρες σε θεματικά αντικείμενα που έχουν ζήτηση και χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας

5ο Βήμα(αφορά την επιχείρηση): 100% επιδοτούμενη απασχόληση των ανέργων στις επιχειρήσεις μας με την μορφή πρακτικής άσκησης για 5 μήνες

ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α) 5μηνη, 100% επιδοτούμενη απασχόληση «πρακτική άσκηση» νέων έως 29 ετών

Β) Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των καταρτιζομένων καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής

Γ) Ενίσχυση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεών μας

Δ) Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος δεσμεύονται να μην απολύσουν το προσωπικό τους, από την ημερομηνία υπογραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση-ωφελούμενος-πάροχος κατάρτισης) και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

ΟΦΕΛΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Α) Εκπαιδευτικό επίδομα θεωρίας:€400,00 (80ώρες x€5,00)

Β) Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής: €2.000,00 έως €2.300,00, αναλόγως του εκπαιδευτικού επιπέδου (βλ. αναλυτικά το ενημερωτικό)

Γ) Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (θεωρία + πρακτική)

Δ) Απόκτηση γνώσεων από έμπειρους εκπαιδευτές

Ε) Απόκτηση δεξιοτήτων και επαγγελματικής εμπειρίας στις επιχειρήσεις μας

 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα (δηλαδή να απασχολήσουν ανέργους, αφού έχει προηγηθεί η κατάρτισή τους), να επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο του Σωματείου (τηλ.: 25410 70760 -25410 77390 γραμματεία του σωματείου κ Ζερζελιδη Γιάννη  ) ή με κάποιο από τα ΚΕΚ που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και για να ενταχθείτε στη δράση ως Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλ: 2541084831 και 6973342771 ή επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις μας στην οδό Χατζησταύρου 11. Υπεύθυνος προγράμματος Στέργιος Τζουβανίδης.

Με εκτίμηση,Ελένη Ι. Διαφωνίδου 

Επιπλέον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από Τετάρτη 8/5/2013 θα ξεκινήσουμε την τηλεφωνική ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σας.

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος