Ευχαριστήρια Επιστολή από την εφημερίδα "Συνεργείο του Αυτοκινήτου"