Πανελλήνιο Συνέδριο Φανοποιών - Βαφέων στην Ξάνθη

Έπειτα από την συνάντηση που υπήρξε  στην ΟΒΕΑΜΜΕ αποφασίστηκε η Ομοσπονδία  να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια που θα ζητηθεί από το σωματειο Ξανθης ώστε να πραγματοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα Πανελλήνιο Συνέδριο Φανοποιών – Βαφέων στην πόλη της Ξάνθης για συζήτηση ανταλλαγή  απόψεων και θέσεων πάνω σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των φανοποιών-βαφέων.
  
Επίσης έγινε αναλυτική αναφορά και συζήτηση μεταξύ των μελών του Προεδρείου για τα προβλήματα που δημιουργούνται στο κομμάτι της αποζημίωσης του συνεργείου από τις ασφαλιστικές εταιρείες και του τρόπου κλεισίματος των φακέλλων από τροχαίο ατύχημα.
Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε όλη την επικράτεια. Άμεση ενημέρωση των σωματείων μελών μας φανοποιών-βαφέων για αυτό το Συνέδριο που θα διεξαχθεί μέσα στο 2013 .